Vilken bolagsform ska jag välja

Att starta ett företag är både roligt och tidskrävande och det finns en rad olika företagsformer att välja bland. Som företagare har du ett stort ansvar och det är viktigt att du är familjär med respektive företagsform och vilken som är rätt för dig.

I denna artikel går vi igenom fyra olika företagsformer och resonerar lite kring för- och nackdelar kring de olika bolagsformerna.

Aktiebolag

För att bilda ett privat aktiebolag krävs att du har tillgång till ett startkapital på minst 50,000 kr vilket måste bekräftas med ett bankintyg. Vid bildandet av ett aktiebolag krävs också att företaget har en styrelse och att det är styrelsen som gemensamt agerar på beslut. Alla frågor som rör bolaget ska gå genom styrelsen och vissa är också föremål för diskussion på den årliga bolagsstämman. Fördelen med att bilda ett aktiebolag är att det går att ta in fler delägare och du kan också göra ekonomiska vinster genom att låta ta ut en lön i form av lågbeskattad aktieutdelning, vilken har 10 % lägre skattesats än en vanlig lön. Det finns inte något krav på att ett mindre aktiebolag ska ha revisor idag, du kan läsa mer om vad som gäller för detta här. Du som vill komma igång snabbt med att aktiebolag kan fördelaktigt köpa ett lagerbolag och kan då hoppa över uppstartsprocessen då detta redan har tagits omhand av grundarna av lagerbolaget, som vanligtvis är en redovisningsbyrå.

Handelsbolag

Om du vill bilda ett bolag med flera ägare men saknar det obligatoriska startkapitalet som ett aktiebolag kräver kanske ett handelsbolag är någonting för dig. Ett handelsbolag måste ha minst två bolagsmän som tillsammans äger företaget. Det är inte ovanligt att ett handelsbolag har flera delägare d.v.s. bolagsmän. Alla bolagsmän i handelsbolaget har ett lika stort personligt ansvar för både avtal och skulder som står i bolagets namn vilket också innebär att eventuell konkurs och stora skulder delas lika mellan alla bolagsmännen. Precis som aktiebolag är det nödvändigt att registrera handelsbolaget hos Bolagsverket och registreringskostnaden uppgår idag till 900 kr om du väljer att registrera via e-tjänsten. Väljer du att flytta handelsbolaget till en annan fysisk adress utanför länet måste bolaget betala en flyttavgift på 700 kr. När du har ett handelsbolag går det att utöka verksamheten genom att knyta en eller flera parallellfirmor till den existerande företagsformen. Kom ihåg att informera Bolagsverket om eventuella parallellfirmor och var uppmärksam på att denna anmälan inte är kostnadsfri.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en annan företagsform som till mångt och mycket påminner om ett handelsbolag. När ett kommanditbolag bildas behöver det ha minst två delägare varav den ena utnämns till komplementär och den andra till kommanditdelägare. En av de stora skillnaderna mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag är att det endast är personen utsedd till komplementär som har det yttersta personliga ansvaret för såväl avtal som skulder. Det är därför oerhört viktigt att den person som blir utsedd till komplementär är väl införstådd med de plikter och skyldigheter som rollen innebär. Precis som i ett handelsbolag krävs det inte något startkapital utan det går i princip att starta ett kommanditbolag med 0 kr på handen. Beroende på kommanditbolagets storlek kan det krävas att företaget har ett avtal med auktoriserad revisor. Val av revisor ska alltid registreras hos Bolagsverket. Det är också hos Bolagsverket som du gör registrering av företaget när det ska startas. Det kostar i nuläget 700 kr att registrera ett kommanditbolag om du väljer att göra en elektronisk registrering.

Enskild firma

Idag är det väldigt lätt att bli egen företagare och sätta upp en enskild firma. Som enskild näringsidkare är det faktiskt inte ett krav att anmäla företaget till Bolagsverket utan det kan räcka med att det finns registrerat hos Skatteverket. I de fall där den enskilda näringsverksamheten lever upp till krav på registrering ska detta göras hos Bolagsverket, och kostar i dagsläget 900 kr om registreringen sker via e-tjänsten. Fördelen med att registrera sitt företag hos Bolagsverket är att företagsnamnet blir automatiskt skyddat inom det län som företagsadressen finns registrerad på. En annan fördel med att sätta upp en enskild firma är att det inte finns krav på att det ska finnas ett startkapital och det är inte heller nödvändigt att anlita revisor för bokföring och bokslut. En revisionstjänst kan dock vara välkommen för många företagare eftersom det frigör mycket tid från ”pappersarbete” som istället kan läggas på att utveckla och driva firman. Företagare som gärna vill göra sin egen bokföring kan ta hjälp av bokföringsprogram som finns att hyra för en relativt låg kostnad. Typiska exempel på enskilda firmor är bland annat frisör, tjänsteföretag som erbjuder städning och läxhjälp etc., friskvård, frilansskribenter och mycket annat. En hobbyverksamhet som plötsligt börjar generera inkomster kan vara föremål för att starta en enskild firma vid sidan av ett permanent jobb.

Här följer en informationsvideo om olika bolagsformer med många enkla exempel. Den är producerad av Fryshuset Inc.

Några korta slutledningar

För att göra en kort summering kan man dra slutsatsen att det finns för- och nackdelar med alla bolagsformer och att det gäller att välja den form som passar företagets struktur och ägare bäst. Om det finns tillgång till kapital kan ett aktiebolag vara den bästa lösningen. Ett aktiebolag ger också en tydlig skiljelinje mellan företagets och ägarens privata ekonomi vilket av många upplevs som positivt. Vid avsaknad av ett startkapital på 50,000 kan ett handelsbolag eller kommanditbolag vara den bästa lösningen så till vida att alla parter är införstådda med det obegränsade personliga ansvaret som delägaransvaret innebär, undantaget kommanditdelägare. Om du plötsligt märker att det finns en marknad för tjänster eller varor som du kan tillhandahålla är en enskild firma vägen till näringsidkare. Om du märker att din enskilda firma har medvind och gradvis ökar vinsten kanske du vinner på att ombilda ditt företag till ett aktiebolag.

Att vara företagare är en lärande process och genom denna artikel hoppas vi att du fått en inblick i de olika företagsformerna och kan känna efter vilken bolagsform som du ska välja när du startar ditt företag eller ombildar ditt nuvarande.

Här nedan följer några länkar till vidare läsning om företagsformer och tips inför företagsstarten:

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052908.html
https://www.verksamt.se/starta
Verksamt är en webbplats med samlad information från Skatteverket, Bolagsverket samt Tillväxtverket
http://egetforetag.se/start/starta-eget-guiden
Nyföretagarcentrums starta-eget guide är full av korta tips och råd. En mycket bra checklista att läsa igenom.
http://www.driva-eget.se/

En tanke kring ”Vilken bolagsform ska jag välja

  1. Pingback: Varför ska man välja lagerbolag? - RegistreraBolag.nu

Kommentarer är stängda.