Starta aktiebolag och dra nytta av dina nätverk!

Det är ofta ett stort steg att starta en ny firma. Detta särskilt om du är ny entreprenör. Det handlar ju inte bara om att ta ekonomiskt ansvar. När du drar igång ditt ab så måste du också vara beredd på att navigera den komplexa affärsvärlden. Då är det inte så dumt att starta aktiebolag och dra nytta av nätverk!

Starta aktiebolag med nätverkets kraft

Nätverkande är numera ett känt verb på ren svenska. Det handlar främst om att bygga meningsfulla relationer via plattformar online. Möten kan förstås också ske rent fysiskt under event som mässor och mer avslappnade sammanhang som afterwork-träffar. För att starta aktiebolag med mer kraft så kan de nätverk du redan har vara värdefulla resurser.

Faktum är att en nystartad verksamhet kan lyckas tack vare den här typen av kontakter. Inte bara för att man via nätverket kan finna kunder.

Nätverket kan också erbjuda:

  • Utbyte av kunskap – Genom att samtala med andra företagare och experter kan du lära dig saker som gör stor skillnad. På detta vis kan du fatta bättre beslut och undvika onödiga misstag. Du kan också optimera din affärsmodell med hjälp av insikterna du får.
  • Resursdelning – Via nätverk är det möjligt att dela på resurser som annars inte hade blivit möjliga. Det kan handla om specifik utrustning såväl som programvara eller möjligheter till finansiering.
  • Nya affärsmöjligheter – När du har tillgång till aktiva nätverk så kan du även få tillgång till nya affärsmöjligheter. Dels genom rekommendationer och dels genom introduktioner till kunder såväl som leverantörer och investerare.

Hur kan du nätverka på ett effektivt sätt?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av att nätverka när du ska starta aktiebolag så gäller det att du gör detta på rätt sätt.

Några tips att tänka på:

Dra nytta av organisationer och föreningar

Beakta om du redan nu är medlem i någon organisation eller förening som har ett nätverk. Se till att du får tillgång till denna organisations sociala medier så att du kan delta i samtal i grupper och sluta nya viktiga kontakter för ditt företagande.

Bli bättre på sociala medier

Sociala medier handlar inte bara om att hålla kontakt med folk som du redan känner. Inte heller om att ta kontakt med någon som känner någon som du känner. På Facebook och andra plattformar är det fritt fram att ta kontakt med personer som verkar inom samma bransch som du.

Detta kan du göra via grupper på ett mycket effektivt sätt. Det handlar om att vara aktiv och att erbjuda något. Delta i samtal och ta personlig kontakt med personer som du tycker verkar lämpliga som samarbetspartners eller som kan ha kunskap du skulle vilja ta del av.

Vikten av lokala event

Nätet är ovärderligt men inte allt då det handlar om att nätverka. Då du ska starta aktiebolag bör du inte missa värdet i att delta i lokala nätverksevent och företagsträffar. Det kan leda till att du lär känna andra som är liknande sits. Utöver att ni kan inleda samarbeten så kan den här typen av nätverkande också fungera som ett stort stöd för dig under en period då det kanske inte alltid är så lätt.

Exempel på företag som lyckats med nätverkande

Det finns gott om exempel på stora kända företag som kan tacka nätverkande för sin framgång. Både Airbnb och Dropbox är verksamheter som använde sig av nätverkande för att växa exponentiellt. Airbnbs grundare använde sitt nätverk för att få tillgång till en initial investering. Dropbox jobbade med referensbaserad marknadsföring för att öka basen av användare.

Vi kan alltså se att nätverkande inte bara är viktigt för att komma igång och få kraften som krävs för att orka. Om du jobbar på rätt sätt med nätverkande verktyg så kan det vara något som leder till att din firma verkligen lyckas.

Som ny företagare så står du inför en utmanade resa. Det krävs så mycket mer än något som verkar bra. Det krävs ett starkt nätverk som växer! Prioritera därmed ditt nätverkande från start så att du kan skapa en solid grund för ditt företag.