månadsarkiv: maj 2015

Vägen till entreprenörskap – så finansierar du den inledande fasen av ditt företagande

Att starta ett företag kräver en hel del planering, det är många moment som bör vara väl förberedda innan du startar ett aktiebolag. Finansiering, d.v.s. att kapitalisera upp bolaget så att det har goda möjligheter att nå affärsmål och överlevnad är ett viktigt moment.

När du ligger i startgroparna för att starta din nya verksamhet måste du ha en tydlig struktur på hur mycket kapital du har och vilka utgifter som du förväntas ha den närmaste tiden. Många entreprenörer väljer att gå in med privat kapital för att finansiera företagsuppstarten men beroende på företagets karaktär och storlek är detta inte alltid möjligt. En del affärsmodeller kräver mer kapital än andra. Exempelvis att etablera en konsultverksamhet som till största del bygger på den egna spetskompetensen kräver mindre kapital än att öppna en restaurang eller andra typer av affärsmodeller som kräver lagerhållning.

Finansiering

Vi ger dig vägledning till vart investeringspengarna finns

Har du inget eget kapital eller behöver öka på ditt befintliga investeringskapital finns bland annat följande alternativ för dig:

Banklån

Här kan du väja på investeringskrediter och rörelsekrediter eller utnyttja bådadera. Banker är sällan intresserade av att ta stora risker så därför bör du kunna presentera en hållbar affärsplan med tydlig strategi för hur ditt företag ska kunna generera inkomst som du kommer att kunna återbetala banklånet med.

Affärsänglar

Har du några affärsänglar i din bekantskapskrets eller i ditt företagsnätverk bör du verkligen värna om dessa. Du kan ha turen att någon vill satsa pengar på ditt projekt eller kanske kan bidra med kompetens, lagerutrymme, transport, montering av inventarier eller andra praktiska saker. Även om du inte har någon i din närhet så kan detta vara ett relevant alternativ, här finner du några stora aktörer. SVD intervjuade nyligen några affärsänglar ur den ”nya generationen”, det är intressant läsning om du funderar på att söka kapital från en affärsängel då intervjuerna lyfter fram deras perspektiv på vad som krävs av dig och av dem som investerare.

Regionalt investeringsstöd

Denna form av bidrag kan du som vill starta företag på landsbygden ansöka om och på så sätt få hjälp med att finansiera hela eller delar av inventarieköp, löneutbetalningar och utrustning som är nödvändig för företagets drift. Det är endast företag som etablerar sig på landsbygden och glesbygden som kan nyttja regionalt investeringsstöd.

Partner

Du kanske har någon person i ditt nätverk som skulle kunna bli din Partner. Ett partnerskap kan formuleras på många olika sätt, men att göra en partner till delägare kan lösa vissa finansieringsknutar. En partner måste självklart väljas med stor omsorg.

Det finns många sätt att skaffa sig ett startkapital samt att sänka utgifterna när du är nyföretagare. Ett sätt att sänka ingångskapitalet är helt enkelt att bli partners med andra lokala företag eller enskilda näringsidkare. Om du bestämmer dig för att starta en cateringfirma behöver du troligtvis någon som kan köra ut maten till dina kunder. Undersök om det finns någon lokal budfirma i din närhet eller chaufför som behöver bygga på sin kundkrets. Genom att hjälpa varandra kan ni hålla priserna nere till viss del och samtidigt ”boosta” varandras ekonomi genom att köpa tjänster av varandra. Med god marknadsföring ger det ringar på vattnet och en förhoppningsvis växande kundkrets. En växande kundkrets borde ju logiskt leda till kapital i slutändan. Denna modell är inte applicerbar där den offentliga upphandlingsprincipen gäller.

Budgetera hellre i överkant än i underkant

Det är kostsamt att starta ett företag och att underhålla ett aktiebolag. Inte alltför sällan tillkommer det kostnader av varierad storlek som man inte kalkylerade med från början. Låt gärna ditt startkapital för oförutsedda utgifter vara lite större än vad du beräknat. Det är bättre att du har kapital att ”ta av” än att tidigt få röda siffror i bokföringen. Har du förresten tänkt på vad bokföring och administration kostar? Entreprenörsanda är oftast förenat med idérika kapitalförslag och ibland är en mix av olika lösningar det mest förmånliga alternativet.

Resurser:
http://www.almi.se/