månadsarkiv: januari 2016

Hur ska du finansiera din affärsidé?

Finansiera bolagAtt starta ett företag har blivit mycket enklare de senaste åren. Det har gjorts flera åtgärder politiskt för att förenkla företagandet eftersom det varit en betydande tanke inom arbetsmarknadspolitiken att om vi startar fler företag i Sverige så kan inte bara företagaren försörja sig utan det skapar även nya arbeten inom de företag som växer till sig så pass att de börjar anställa. En sådan förändring var när man sänkte nivån för aktiekapital för att starta aktiebolag från 100 000 kr till 50 000 kr för några år sedan. Genom att köpa ett lagerbolag kan man vara igång med ett aktiebolag på bara några dagar. Andra initiativ är några olika statliga organisationer som bl a via deras webbsidor arbetar för att sprida information om hur man startar och driver företag. Vi kommer här att ge lite tips på bra resurser för den som vill lära sig mer om företagande innan de kastar sig ut i näringslivet.

Finansiering

Det finns några olika sätt att finansiera sin affärsidé. Många enskilda firmor startas utan mycket finansiering, ofta som en verksamhet man kan bedriva vid sidan om sin anställning i början för att sedan (förhoppningsvis) växa till en nivå då man känner sig bekväm med att satsa fullt ut på firman.

För att starta ett aktiebolag krävs dock ett minimum på 50 000 kronor till aktiekapitalet. Det är vanligt att man försöker ha en viss del av startkapitalet att sätta in själv. Det är också positivt att kunna stå för en betydande del av kapitalet själv när man går ut och försöker få extern finansiering då det visar att du är villig att satsa pengar på din egen affärsidé.

Hur stort startkapital behövs

Hur mycket startkapital man behöver, oavsett var det kommer ifrån, beror givetvis på vad din affärsidé går ut på. Affärsområdet bestämmer också i viss mån var man kan försöka hitta externt kapital. Att starta en verksamhet hemifrån där du främst säljer dina egna tjänster som konsult behöver till exempel inte kräva något stort kapital, det beror ju mycket på din situation. Om du har en ekonomisk situation som innebär att du kan leva ett halvår utan mycket inkomster från verksamheten så har du skapat ett utrymme att arbeta upp verksamheten. Om du å andra sidan tänker starta en verksamhet som kräver mycket initiala investeringar i form av till exempel lokalhyra, inventarier, verktyg eller lager så behöver du givetvis ett högre startkapital.

Budget

Det är viktigt att lägga upp en så noggrann budget som möjligt från början och att tänka igenom den både en och två gånger. Be gärna ett par olika andra personer titta på den. Om du inte känner någon med erfarenhet av budgetarbete så går det utmärkt att kontakta NyföretagarCentrum, de erbjuder gratis rådgivning och kan hjälpa dig med din budget bland annat. En väl genomtänkt budget är särskilt viktig om ditt behov av startkapital är stort och mycket av det ska komma från externa finansiärer. Externa finansiärer kommer att ifrågasätta budgeten så det är viktigt att du kan motivera den sakligt.

Olika finansiärer fokuserar på olika parametrar

Olika finansiärer såsom banker, affärsänglar, vänner och statliga tillväxtbolag kommer att ha lite olika fokus när de lyssnar på din pitch för din idé. Därför kan det vara en god idé att lägga fokus lite olika beroende på vem du ska pitcha den för. En vän kanske känner dig väl och litar på din kunskap och kanske inte ifrågasätter själva affärsidén men de kanske ifrågasätter budgeten eller affärsplanen. En bank kommer garanterat att lägga högt fokus på rimligheten i din budget och konkurrensanalys. Om du tänker söka crowdfunding så är din berättelse viktig, du måste arbeta mycket med din presentation och en bra video höjer dina chanser. Här finner du mer tips om crowdfunding. Alla investerare kan lägga fokus på en mängd olika saker från budget till marknaden och din personlighet. Det är viktigt att de verkligen blir övertygade om att du är rätt person att driva igenom din idé.

Fundera igenom vad din drivkraft är och hur bra du är på att utvärdera marknaden som du ska agera på samt hur bra du är på att driva igenom din plan. Kommer det att vara flera personer inblandade? Vad är deras styrkor och kunskapsområden? I alla bolag, men särskilt i startups är de enskilda personerna ofta skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas. Hur kunnig och hur driftig är varje enskild person. Formulera allt detta så att du kan lyfta fram era styrkor för en potentiell investerare.

Här nedan följer några olika resurser som kan vara till nytta när man letar finansiering.

Almi.se är ett statligt bolag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. De fokuserar både på nya idéer som ännu inte realiserats samt befintliga företag som till exempel vill expandera eller gå in i en ny affärsvertikal. Observera att eftersom Almi har ett statligt uppdrag att ge lån till företagare så tar de ut lite högre ränta på sina lån än vad bankerna gör. Detta för att inte konkurrera med bankerna. Uppdraget som Almi har går ut på att ge lån med lite högre risk till affärsidéer som är starka men där den ekonomiska risken är högre än vad bankerna accepterar. De får alltså inte konkurrera med bankerna utan ska vara ett komplement.

Finansieringspodden är en podd i 7 delar skapad av Verksamt.se. Den tar upp ett antal olika sidor av finansiering, allt ifrån traditionella banklån till hur man förbereder sig och pitchar under ett konkret exempel där 7 bolag åker på en finansieringsresa till USA med Innovate46. Finansieringspodden finns även på itunes.

FundedByMe är ett av de största bolagen som erbjuder crowdfunding till svenska företagare. Crowdfunding är ett sätt att finansiera sin idé som vuxit kraftigt på senare tid.

Här är en ganska matnyttig artikel från Företagande.se om hur du ska finansiera ditt företag.

Det finns väldigt många artiklar och guider på nätet om hur du ska finansiera ditt bolag, men i slutändan är det ändå du som måste göra jobbet. Du kan hitta mängder med tips på finansiärer och olika sätt att finansiera. En sak är gemensam för de flesta sätt, du måste förbereda dig ordentligt med affärsplan, budget och hur du ska lägga fram din idé i olika sammanhang för olika typer av finansiärer.

Starta aktiebolag själv eller köpa lagerbolag?

Att köpa aktiebolag, så kallat lagerbolag, är en snabbare process att komma igång med sitt företagande än att starta ett aktiebolag själv.

I princip kan man säga att någon annan har startat aktiebolaget och lagt det på ”lager” för att kunna sälja det vidare till en köpare som vill ha ett nytt bolag utan att för den sakens skull gå igenom allt arbete som krävs för att få ett aktiebolag på plats. Säljaren av lagerbolaget tar med andra ord betalt för arbetet som denne har lagt ner på skapandet av bolaget.

Aktiebolag i lager

Att köpa ett aktiebolag som är färdigt, ett lagerbolag, har främst två utmärkande fördelar:

  1. Mindre arbete – att starta ett aktiebolag själv innebär att man måste ta sig igenom en process där man registrerar aktiebolaget hos Bolagsverket, denna process kan upplevas som krånglig och tidskrävande för den ovane. Som köpare av ett lagerbolag så finns det fortfarande en del saker som du måste göra, en stor skillnad mot att göra allting själv är att du får det serverat. Det handlar mest om att du behöver skriva på ett par handlingar så att bolaget blir ditt och utformat enligt dina önskemål.
  2. Tid – Det går betydligt snabbare att köpa ett lagerbolag än att registrera sitt bolag hos Bolagsverket själv.

Är det bättre att köpa ett lagerbolag än att starta ett aktiebolag själv?

Det beror helt och hållet på vem det är som behöver ett aktiebolag. Om man inte har bråttom med att komma igång med sitt bolag och dessutom är van vid och insatt i proceduren kring bolagsbildning så kan det vara värt att göra registreringen av aktiebolaget själv.

Om man inte är insatt i procedurer kring bolagsbildning och inte har någon större önskan att lägga ner tiden och lära sig det så är det rekommenderat att köpa ett lagerbolag.

Man bör dock vara medveten om att prisbilden på lagerbolag mellan olika aktörer är väldigt spridd. Med prisbilden avses kostnaden som leverantören tar för det arbete som denne har lag ner i slutändan på att bilda aktiebolaget.

Produkten som du betalar för när du köper ett lagerbolag är arbetet som leverantören har lagt ner på att bilda bolaget och servicen som leverantören ger dig i form av köpupplevelse. Detta är den rörliga kostnaden vid köp av lagerbolag, de fasta kostnaderna så som exempelvis kostnader hos Bolagsverket är desamma för alla.

Den rörliga kostnaden kan skilja sig avsevärt mellan olika aktörer. Mellan tummen och pekfingret ligger spannet mellan 2.000 kr – 7.000 kr som olika aktörer tar ut för samma arbete. Här är det värt att lägga en liten stund på att jämföra, det finns ganska mycket pengar att spara. CBS.se är en mycket prisvärd aktör till exempel.