månadsarkiv: november 2014

Lagerbolag – för dig som behöver ett aktiebolag omgående!

Behöver du ett aktiebolag omgående?

Behöver du ett aktiebolag omgående?

Lagerbolag är den perfekta produkten för dig om behöver ett bolag omgående. Har du en pressad tidsplan i det nya projektet? Kanske är det ett nytt projekt som du vill komma igång med genast? Eller är det ett projekt som ni jobbat med under en tid men som ni beslutat att det passar bättre i ett eget företag? Oavsett så kanske ni har tidspress på er och då inte vill ta den tiden som det tar att registrera ett nytt bolag. För det tar trots allt oftast ett par veckor upp till en månad att få ett nytt bolag registrerat medan det går väldigt snabbt att köpa ett lagerbolag.

Mindre administration

En annan aspekt som gör lagerbolagen konkurrenskraftiga är naturligtvis att det blir mindre administrativt arbete för er. Här följer några exempel på vad som oftast ingår när man ska köpa lagerbolag:

  • Hjälp med namnändring osv hos bolagsverket
  • Stiftelseurkund och bolagsordning
  • Bankfullmakt (för att sätta in aktiekapital)
  • Aktiebok
  • Generalfullmakt (för att kunna företräda bolaget omedelbart efter köpet)
  • Köpeavtal
  • Osv..

Exakt vad som ingår och hur mycket hjälp och stöd som ingår beror givetvis på vilket företag man köper lagerbolaget av. Ansatsen att avlasta kunden i mesta möjliga mån finns givetvis hos alla större aktörer i branschen. Tänk på att F-skattsedel oftast inte ingår, men det brukar gå att få en ansökan om f-skattsedel som tillval.

Du kan läsa mer om skillnaderna mellan att starta ett aktiebolag själv och att köpa ett lagerbolag på BolagsButiken.se. Det enda som skiljer i de ekonomiska förutsättningarna är kostnaden för lagerbolaget. I båda fallen behöver aktiekapitalet vara minst 50 000 kr. Det har lyfts åsikter och tankar om att sänka nivån för att det ska bli enklare för unga att starta aktiebolag men än så länge är det minst 50 000 kr i aktiekapital för privata aktiebolag som gäller.

Kort sagt; du sparar tid och arbete på att köpa ett lagerbolag i stället för att registrera ett aktiebolag själv. I utbyte får du betala ett arvode som (oftast) är ganska modest. Konkurrensen inom den här typen av företagstjänster har ökat på senare år vilket gynnar kunden i form av lägre arvoden och inte så jättestora skillnader i vad de olika aktörerna arvoderar.

Att registrera ett aktiebolag

bolagsverketIdag kan man välja mellan att registrera sitt aktiebolag via blankett som finns att tillgå på bolagsverkets hemsida eller via e-tjänst på verksamt.se som är en sajt som drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Att välja företagsnamn

En bra startpunkt är att kontrollera om ditt tilltänkta företagsnamn redan används av någon annan i vilket fall du måste komma på ett nytt. Det kan du göra här kom ihåg att detta endast är en preliminär kontroll, även om du inte får upp något resultat på namnet du tänkt så kan bolagsverket neka till ditt namnförslag. I slutändan är det Bolagsverket som beviljar och skyddar ditt företagsnamn. De godkänner namn utifrån vissa kriterier. Namnet får inte bara vara en generell beskrivning av verksamheten som till exempel bilförsäljare. Det får heller inte innehålla någon annans efternamn, ej heller kunna förväxlas med ett annat varumärke eller vara uppenbart vilseledande. Du ska ange flera förslag på företagsnamn i anmälan så att de ej behöver begära komplettering om det första namnet avslås. Ange namnen i den ordning du helst vill ha dem eftersom Bolagsverket prövar namnen i angiven ordning och slutar pröva när ett namn godkänts.

Tänk igenom namnet noga, det är viktigt att det passar på din verksamhet. Fundera kring vilka associationer människor kan få när de hör namnet. Det är naturligtvis positivt om det leder tankarna till din verksamhet. Ett annat plus är om det fungerar som webbsideadress om du planerar att ha en webbsida. Det kan vara en idé att kontrollera om det finns en lämplig domän tillgänglig med namnet.

Nu är det dags att titta på vad du behöver göra för att registrera aktiebolaget. När du och eventuella medstiftare beslutat att starta ett aktiebolag måste ni upprätta en stiftelseurkund. I denna ska det uppges vad varje aktie ska kosta samt olika funktionärer i bolaget. Den skall även innehålla ett förslag på bolagsordning som bland annat beskriver verksamheten och namnförslagen.

Aktier

Nu ska ni besluta hur många aktier som ska tecknas och vilka som ska teckna desamma. Detta ska framgå av stiftelseurkunden och alla tecknare måste signera dokumentet. Aktierna ska sedan betalas genom att ni går till banken och sätter in pengarna på ett konto som ni öppnar i bolaget. Aktiebolaget är bildat när alla stiftare har signerat stiftelseurkunden.

Anmälan till Bolagsverket

Det sista steget är att anmäla aktiebolaget för registrering hos bolagsverket via blankett eller e-tjänsten på verksamt. Observera att Bolagsverket tar ut en kostnad för anmälan. När Bolagsverket registrerat bolaget får ni organisationsnumret och företaget är redo att användas.

Resurser:

Verksamt.se

Bolagsverket.se
Länkkatalog.net