månadsarkiv: april 2024

Hur ser entreprenörer på lagerbolag?

Idag är det inte alls ovanligt att entreprenörer med lång erfarenhet väljer att starta företag med lagerbolaget. Det är förstås så att entreprenörers syn på lagerbolag kan variera i enlighet med individuella behov och affärsmål. Men vi kan trots allt se några generella perspektiv som kan vara intressanta att ta upp.

Ett lagerbolag innebär snabbhet och effektivitet

Den stora fördelen med ett lagerbolag är ju att det redan är registrerat och redo att använda. På så vis kan entreprenören starta bolag snabbt. Den som sedan tidigare är van affärsman kan ju ha behov av att möta kunders krav omedelbart.

Den som behöver skapa ett bolag snabbt för att till exempel säkra en affärsuppgörelse eller delta i en upphandling kan dra stor nytta av lagerbolaget. Det tar ju inte mer än en till två dagar att ordna med detta.

Administrativa processer blir enklare

När ett företag ska registreras från grunden så är det en hel del pappersarbete och administrativa processer att stå i. Detta är det många entreprenörer som ogillar. Men med lagerbolaget så kommer man undan dessa processer. Bolaget är ju formellt sett etablerat och kräver enbart namnändring vilket kan ske på ett smidigt sätt.

Lagerbolaget kan signalera professionalitet

Detta kanske kommer som en överraskning. I varje fall om du hade tänkt dig att lagerbolagets främsta målgrupp är otåliga nya entreprenörer som inte har erfarenheten och kunskapen som krävs för att själv registrera bolag.

Men faktum är att vissa entreprenörer kan vilja använda lagerbolaget som en signal om professionalitet och seriositet till potentiella investerare, partners såväl som kunder. Det här visar ju att du som entreprenör har en beredskap att snabbt gå från tankar och planering till faktisk handling.

Kostnaden för lagerbolaget

Det är inte gratis att köpa lagerbolag och det kommer att kosta mer än om du registrerar ett nytt bolag på traditionellt vis. Det här är något som entreprenörer beaktar. De väger kostnaden mot de fördelar som snabbheten och bekvämligheten innebär.

Behovet av att anpassa bolaget

Det finns också entreprenörer som ser vissa nackdelar med att köpa lagerbolag som företagsstart. När det är så att man vill kunna anpassa bolaget efter specifika behov och visioner från start är det inte alltid bäst att satsa på lagerbolaget. Här kan vi se att vissa entreprenörer då hellre lägger lite mer tid på att genomföra en klassisk bolagsregistrering.

Lagerbolagen har ingen kreditvärdighet

Entreprenörer kan också ha behov av att driva en verksamhet med kreditvärdighet och historik. Ett lagerbolag startas utan verksamhet och detta kan bli en nackdel. När det ska ansökas om lån så kan det vara bättre att ha ett bolag som har varit aktivt med god historik. I detta fall kanske entreprenören hellre väljer att köpa ett existerande bolag.

Risk och ansvar

Kreditvärdigheten existerar inte för lagerbolaget då det inte finns någon historik men vi kan se att risken för dolda skulder och ansvar elimineras med lagerbolag. Detta kan entreprenörer se som en viktig fördel.