Fler arbetstillfällen då fler kan starta aktiebolag

Alla svenska regeringar är ute efter fler arbetstillfällen och en sak som man ofta pratar om är hur man kan påverka företagsamheten på ett bra sätt. År 2009 så infördes ändringen att man sänkte från 100 000 kronor till 50 000 kronor som startkapital för ab. Det är ett exempel på hur man försöker att göra det lättare att bilda företag. Man tänker sig att fler aktiebolag kommer att ge fler jobb, och så kan det nog vara.

Starta aktiebolag och bidra till fler jobb

Nu beror jobbtillfällen givetvis på mer än att det finns ett visst antal aktiebolag. Det är ju inte säkert att den som väljer att starta aktiebolag genast kommer att ha råd att anställa personer. Kanske är det en verksamhet som fortsatt förblir liten och som aldrig kommer att bjuda på fler jobb.

Men ett företag behöver inte nödvändigtvis anställa personer för att bidra till fler arbetstillfällen. Då man behöver göra inköp och är med och bidrar till mer fart på marknaden så kan detta vara något som ger jobböppningar på andra håll. Man tänker sig att mer företagsamhet ger ringar på vattnet och är bra för samhället i stort.

Det måste fungera

Nu är det inte så enkelt att man ska dra igång ett aktiebolag bara för att man vill göra något bra för samhället. Man måste ju ha en affärsplan som är hållbar. Det kan vara bra med bidrag och andra fördelar som man kan få för att man är villig att ge det hela en chans, men man kan inte bygga sitt företag på bidrag. Det första man ska göra då man funderar på att starta ab är att se över den plan man har med en person som är kunnig.

Då man har tänkt igenom verksamheten noga så kan det mycket väl bli så att man lyckas snabbt och att man kan vara en bidragande orsak till fler jobb i Sverige.

Nya jobb för invandrare

Det finns även idéer om hur man ska kunna ge mer jobbtillfällen till de som kommer som flyktingar till Sverige. Svenskt näringsliv vill se att asylsökande ska kunna starta aktiebolag under tiden som de söker asyl i Sverige. Det här skulle kunna lätta på trycket för myndigheter rent ekonomiskt och kanske också vara en bättre väg in i det svenska samhället. Det man måste inse är förstås att det kan skapa problem då någon kanske inte får asyl men redan har dragit igång ett företag på svensk mark. Samtidigt så kanske det finns de som ser detta som en fördel och ett sätt för duktiga och företagsamma människor att visa att de faktiskt bör få stanna i Sverige, och att det kanske kan leda till mindre problem med klyftor mellan olika grupper.