Kategoriarkiv: Bokföring

Starta bolag och ta ut egen lön

Hur ska man göra med lönen då man driver ett eget aktiebolag? Det här är en viktig fråga för den som ska starta bolag för det är mycket som påverkas av hur man gör med lönen. Om man inte tar ut någon lön så får man ingen grund för saker som föräldrapenning och sjukpenning, och det kan bli problematiskt då livet kanske förändras snabbt och lustigt. Genom att planera för lönen på rätt sätt så skapar man goda förutsättningar. Det är förstås ett måste att man tänker igenom om ab är den bästa formen av företag eller om man kanske borde fortsätta med enskild firma ett tag till.

Starta bolag med lön

När det går bra så har man mer valfrihet hur man gör med lön. Om man går över från att driva enskild firma till att starta bolag så kanske man har den grund som krävs för att faktiskt få in så mycket pengar att man kan välja att inte ta ut alla slantar som lön. Man tar då ut i enlighet med de behov som finns och så lämnar man kvar resten.

När det blir utdelning på aktier så kan man också ta tillfället i akt att ta ut mer pengar från bolaget. Det här är inte så dumt för när man gör det så kan det påverka på ett positivt sätt till exempel genom att man inte behöver betala lika mycket skatt på pengarna. Beslutet om hur mycket man ska ta ut i lön, vad man ska lämna kvar, och vad man gör med utdelning på aktier kräver god kunskap så rådgivning är helt klart något att beakta då man ger sig på dessa frågor för att fatta beslut.

Lön eller pengar till investeringar

Om man tänker sig att man sparar mer pengar i bolaget så kan det ju vara en kraft för kommande investeringar. Ett nystartat aktiebolag kan komma att behöva kapital då man jobbar upp verksamheten. Men det här bör inte betyda att man inte tar ut en skälig lön som stämmer väl överens med det som gäller på marknaden just nu. Visst är det viktigt att investera i sitt företag så att det fortsatt kommer att ge vinst, men tänk på att lönen som du får är den som till exempel lägger grunden för saker som sjukpenning.

Om du driver ett aktiebolag så kommer du inte ha samma rättigheter till sjukpenning som då du driver enskild firma. Försäkringskassan ser din lön som den inkomst man ska basera sjukpenning på och det får man inte glömma bort.  Det här är också en anledning till att många väljer att börja som enskild firma tills verksamheten kan generera en vettig lön även som aktiebolag.

Ta ut din lön på en gång!

Om du nu har dragit igång ett aktiebolag så ska du ta ut lön så snart som du kan. Det är inte så smart att klara sig på besparingar under en längre tid. Det här kommer inte att ge dig de rättigheter som du får med en vanlig lön. Betänk att du blir gravid då du jobbar med att skapa ditt bolag. Föräldrapenning kan komma väl till hands och det särskilt en vettig summa som du kan leva på. En olyckshändelse är också något som kräver en lön för att man ska få en ersättning under den tid då man inte kan jobba.

Var går gränsen?

Man kan säga att det kan vara smart att ta ut lön på omkring 35 000 kronor per månad men inte så mycket mer. När man kommer upp i större summor så kan man se på möjligheten att ta ut resten som utdelning för att sänka skatten på pengarna. Hur mycket man ska ta ut beror på nuvarande regler samt om man har anställda i bolaget. Det här kan man betänka redan då man funderar på att starta bolag för att komma fram till om det blir en bra idé rent ekonomiskt.

Att starta ett aktiebolag utan revisor

Om du ska starta ett privat aktiebolag så kan du sedan 2010 välja om bolaget ska ha revisor eller ej. Det är ett aktivt beslut som ägarna måste ta. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att inte ha en revisor i början. Men tänk igenom det noga då en revisor fyller en viktig funktion. Om företaget växer så är sannolikheten stor att en revisor behöver tillsättas förr eller senare. Nedan finner du gränsvärden för hur stort ett bolag kan vara utan krav på revisor. Även ett befintligt aktiebolag med revisor kan välja bort revisorn om bolaget inte uppnår gränsvärdena. Detta är då ett beslut som måste fattas på bolagsstämman och sedan registreras hos Bolagsverket.

Bolagsverket

Bakgrund

regeringskanslietÄnda sedan 1980talet har det varit ett krav att alla aktiebolag ska ha revisor, men från och med den 1:a November 2010 kan du välja att starta ett mindre aktiebolag utan revisor. Grundprincipen är dock fortfarande att aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor. Anledningen till att man införde denna ändring 2010 var att göra det lite billigare och enklare att starta aktiebolag, eller som det står i ett faktablad från regeringskansliet ”Syftet med reformen är att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin verksamhet.”. Därigenom ge de mindre, och ofta nystartade aktiebolagen, möjlighet att välja ett kostnadseffektivare sätt att kontrollera bolagets verksamhet. En arbetsmarknadsstimulans skulle man kunna säga. Att få fart på nyföretagandet helt enkelt.

Varför behöver man ha en revisor i ett aktiebolag

Revisorns uppgift är att granska bokföring, årsredovisning samt förvaltningen av företaget och på denna granskning basera en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att ägarna ska få tillgång till en granskning av bolagets verksamhet utifrån ett lagligt perspektiv samt att bolagets resultat redovisas korrekt.

Kostnad för revisor

En revision är en hög kostnadspost i aktiebolagets administrativa budget. Genom denna regeländring ville man ge de nystartade- och de mindre aktiebolagen möjlighet att hitta billigare sätt att kontrollera verksamheten då det är relativt dyrt att köpa in auktoriserade revisortjänster.

Vilka aktiebolag är det då som får välja bort revisor?

Det finns vissa kriterier som reglerar hur stort ett aktiebolag får bli innan det måste skaffa revisor. Om ett aktiebolag uppnår minst två av följande kriterier under båda de två senaste räkenskapsåren så måste det skaffa revisor.

  1. Mer än 3 anställda
  2. Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  3. Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Följande typ av bolag måste alltid ha en revisor:

  • Publika aktiebolag
  • Aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsverksamhet
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

(Information hämtad från Bolagsverket.se)

Vad har hänt sedan ändringen om revision infördes?

bolagsverket-loggaI augusti 2012 rapporterade Bolagsverket att två av tre nyregistrerade aktiebolag valde bort revisor. Samtidigt märkte man av en ökning av årsredovisningar med bristande kvalitet samt att antalet förseningsavgifter ökat med nästan 10% jämfört med 2011. Ett exempel på bristande kvalitet var handskrivna årsredovisningar som inte följer lagstiftningen.

Enligt Dan Brännström (Generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) var det i början av 2014 endast 53,5% av bolagen som hade revisor vid regelskiftet 2010 som fortfarande har revisor. Alltså har 46,5% av aktiebolagen aktivt valt bort revisor. Han menar vidare att endast 24% av de nystartade aktiebolagen väljer att ha revision.

Slutledning

Med tanke på den bristande kvaliteten efter reformen så borde det finnas utrymme för revisorer och bokföringskonsulter att paketera andra mer riktade tjänster som syftar till att hjälpa företagare med årsredovisning och administrativ planering.

Som synes finns det starka incitament att välja att ha en auktoriserad revisor likväl som det ekonomiska incitamentet att välja bort densamme. Huvudsaken är kanske att det är ett väl genomtänkt aktivt beslut att välja bort revisionen och att man då planerat för hur man på ett kvalitativt såväl som kostnadseffektivt sätt tar hand om bolagets bokföring och årsredovisning.

I följande video ger Bolagsverket tips och råd till aktiebolag utan revisor: