Kategoriarkiv: Lagerbolag

Viktigt att tänka på då man ska köpa lagerbolag

Det är inte svårt att dra igång ett aktiebolag och de flesta bör klara den registreringsprocess som krävs för att få igång verksamheten på lagligt vis. Men det kan ändå vara så att man väljer att köpa lagerbolag för att slippa allt pappersarbete själv och för att inte behöva vänta på svar från Bolagsverket. Det här är något som kostar en slant vilket man givetvis måste vara medveten om, och det finns fler saker att beakta då man väljer att köpa det färdiga aktiebolaget.

Köpa lagerbolag från bolag

När man köper ett lagerbolag så är det så att man rent praktiskt måste ändra namnet på det såväl som adress. Det här kan ta två veckor men det spelar ingen roll. Med organisationsnumret redo så kan man dra igång verksamheten. Men om det är så att man väljer att köpa lagerbolag så måste man inse att det finns risker med detta. Oseriösa säljare ska man undvika.

Se till att du köper ditt lagerbolag från en seriös aktör. Om du skulle välja någon som inte jobbar på ett lagligt sätt så finns det risker som till exempel att företaget som man köper kommer med skulder. Det här blir ju inte så roligt för dig då du i praktiken tar över dessa skulder vilket kan bli mycket besvärligt då man ska dra igång en helt ny verksamhet.

Starta aktiebolag själv eller köpa lagerbolag?

Att köpa aktiebolag, så kallat lagerbolag, är en snabbare process att komma igång med sitt företagande än att starta ett aktiebolag själv.

I princip kan man säga att någon annan har startat aktiebolaget och lagt det på ”lager” för att kunna sälja det vidare till en köpare som vill ha ett nytt bolag utan att för den sakens skull gå igenom allt arbete som krävs för att få ett aktiebolag på plats. Säljaren av lagerbolaget tar med andra ord betalt för arbetet som denne har lagt ner på skapandet av bolaget.

Aktiebolag i lager

Att köpa ett aktiebolag som är färdigt, ett lagerbolag, har främst två utmärkande fördelar:

  1. Mindre arbete – att starta ett aktiebolag själv innebär att man måste ta sig igenom en process där man registrerar aktiebolaget hos Bolagsverket, denna process kan upplevas som krånglig och tidskrävande för den ovane. Som köpare av ett lagerbolag så finns det fortfarande en del saker som du måste göra, en stor skillnad mot att göra allting själv är att du får det serverat. Det handlar mest om att du behöver skriva på ett par handlingar så att bolaget blir ditt och utformat enligt dina önskemål.
  2. Tid – Det går betydligt snabbare att köpa ett lagerbolag än att registrera sitt bolag hos Bolagsverket själv.

Är det bättre att köpa ett lagerbolag än att starta ett aktiebolag själv?

Det beror helt och hållet på vem det är som behöver ett aktiebolag. Om man inte har bråttom med att komma igång med sitt bolag och dessutom är van vid och insatt i proceduren kring bolagsbildning så kan det vara värt att göra registreringen av aktiebolaget själv.

Om man inte är insatt i procedurer kring bolagsbildning och inte har någon större önskan att lägga ner tiden och lära sig det så är det rekommenderat att köpa ett lagerbolag.

Man bör dock vara medveten om att prisbilden på lagerbolag mellan olika aktörer är väldigt spridd. Med prisbilden avses kostnaden som leverantören tar för det arbete som denne har lag ner i slutändan på att bilda aktiebolaget.

Produkten som du betalar för när du köper ett lagerbolag är arbetet som leverantören har lagt ner på att bilda bolaget och servicen som leverantören ger dig i form av köpupplevelse. Detta är den rörliga kostnaden vid köp av lagerbolag, de fasta kostnaderna så som exempelvis kostnader hos Bolagsverket är desamma för alla.

Den rörliga kostnaden kan skilja sig avsevärt mellan olika aktörer. Mellan tummen och pekfingret ligger spannet mellan 2.000 kr – 7.000 kr som olika aktörer tar ut för samma arbete. Här är det värt att lägga en liten stund på att jämföra, det finns ganska mycket pengar att spara. CBS.se är en mycket prisvärd aktör till exempel.

Vilken bolagsform ska jag välja

Att starta ett företag är både roligt och tidskrävande och det finns en rad olika företagsformer att välja bland. Som företagare har du ett stort ansvar och det är viktigt att du är familjär med respektive företagsform och vilken som är rätt för dig.

I denna artikel går vi igenom fyra olika företagsformer och resonerar lite kring för- och nackdelar kring de olika bolagsformerna.

Aktiebolag

För att bilda ett privat aktiebolag krävs att du har tillgång till ett startkapital på minst 50,000 kr vilket måste bekräftas med ett bankintyg. Vid bildandet av ett aktiebolag krävs också att företaget har en styrelse och att det är styrelsen som gemensamt agerar på beslut. Alla frågor som rör bolaget ska gå genom styrelsen och vissa är också föremål för diskussion på den årliga bolagsstämman. Fördelen med att bilda ett aktiebolag är att det går att ta in fler delägare och du kan också göra ekonomiska vinster genom att låta ta ut en lön i form av lågbeskattad aktieutdelning, vilken har 10 % lägre skattesats än en vanlig lön. Det finns inte något krav på att ett mindre aktiebolag ska ha revisor idag, du kan läsa mer om vad som gäller för detta här. Du som vill komma igång snabbt med att aktiebolag kan fördelaktigt köpa ett lagerbolag och kan då hoppa över uppstartsprocessen då detta redan har tagits omhand av grundarna av lagerbolaget, som vanligtvis är en redovisningsbyrå.

Handelsbolag

Om du vill bilda ett bolag med flera ägare men saknar det obligatoriska startkapitalet som ett aktiebolag kräver kanske ett handelsbolag är någonting för dig. Ett handelsbolag måste ha minst två bolagsmän som tillsammans äger företaget. Det är inte ovanligt att ett handelsbolag har flera delägare d.v.s. bolagsmän. Alla bolagsmän i handelsbolaget har ett lika stort personligt ansvar för både avtal och skulder som står i bolagets namn vilket också innebär att eventuell konkurs och stora skulder delas lika mellan alla bolagsmännen. Precis som aktiebolag är det nödvändigt att registrera handelsbolaget hos Bolagsverket och registreringskostnaden uppgår idag till 900 kr om du väljer att registrera via e-tjänsten. Väljer du att flytta handelsbolaget till en annan fysisk adress utanför länet måste bolaget betala en flyttavgift på 700 kr. När du har ett handelsbolag går det att utöka verksamheten genom att knyta en eller flera parallellfirmor till den existerande företagsformen. Kom ihåg att informera Bolagsverket om eventuella parallellfirmor och var uppmärksam på att denna anmälan inte är kostnadsfri.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en annan företagsform som till mångt och mycket påminner om ett handelsbolag. När ett kommanditbolag bildas behöver det ha minst två delägare varav den ena utnämns till komplementär och den andra till kommanditdelägare. En av de stora skillnaderna mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag är att det endast är personen utsedd till komplementär som har det yttersta personliga ansvaret för såväl avtal som skulder. Det är därför oerhört viktigt att den person som blir utsedd till komplementär är väl införstådd med de plikter och skyldigheter som rollen innebär. Precis som i ett handelsbolag krävs det inte något startkapital utan det går i princip att starta ett kommanditbolag med 0 kr på handen. Beroende på kommanditbolagets storlek kan det krävas att företaget har ett avtal med auktoriserad revisor. Val av revisor ska alltid registreras hos Bolagsverket. Det är också hos Bolagsverket som du gör registrering av företaget när det ska startas. Det kostar i nuläget 700 kr att registrera ett kommanditbolag om du väljer att göra en elektronisk registrering.

Enskild firma

Idag är det väldigt lätt att bli egen företagare och sätta upp en enskild firma. Som enskild näringsidkare är det faktiskt inte ett krav att anmäla företaget till Bolagsverket utan det kan räcka med att det finns registrerat hos Skatteverket. I de fall där den enskilda näringsverksamheten lever upp till krav på registrering ska detta göras hos Bolagsverket, och kostar i dagsläget 900 kr om registreringen sker via e-tjänsten. Fördelen med att registrera sitt företag hos Bolagsverket är att företagsnamnet blir automatiskt skyddat inom det län som företagsadressen finns registrerad på. En annan fördel med att sätta upp en enskild firma är att det inte finns krav på att det ska finnas ett startkapital och det är inte heller nödvändigt att anlita revisor för bokföring och bokslut. En revisionstjänst kan dock vara välkommen för många företagare eftersom det frigör mycket tid från ”pappersarbete” som istället kan läggas på att utveckla och driva firman. Företagare som gärna vill göra sin egen bokföring kan ta hjälp av bokföringsprogram som finns att hyra för en relativt låg kostnad. Typiska exempel på enskilda firmor är bland annat frisör, tjänsteföretag som erbjuder städning och läxhjälp etc., friskvård, frilansskribenter och mycket annat. En hobbyverksamhet som plötsligt börjar generera inkomster kan vara föremål för att starta en enskild firma vid sidan av ett permanent jobb.

Här följer en informationsvideo om olika bolagsformer med många enkla exempel. Den är producerad av Fryshuset Inc.

Några korta slutledningar

För att göra en kort summering kan man dra slutsatsen att det finns för- och nackdelar med alla bolagsformer och att det gäller att välja den form som passar företagets struktur och ägare bäst. Om det finns tillgång till kapital kan ett aktiebolag vara den bästa lösningen. Ett aktiebolag ger också en tydlig skiljelinje mellan företagets och ägarens privata ekonomi vilket av många upplevs som positivt. Vid avsaknad av ett startkapital på 50,000 kan ett handelsbolag eller kommanditbolag vara den bästa lösningen så till vida att alla parter är införstådda med det obegränsade personliga ansvaret som delägaransvaret innebär, undantaget kommanditdelägare. Om du plötsligt märker att det finns en marknad för tjänster eller varor som du kan tillhandahålla är en enskild firma vägen till näringsidkare. Om du märker att din enskilda firma har medvind och gradvis ökar vinsten kanske du vinner på att ombilda ditt företag till ett aktiebolag.

Att vara företagare är en lärande process och genom denna artikel hoppas vi att du fått en inblick i de olika företagsformerna och kan känna efter vilken bolagsform som du ska välja när du startar ditt företag eller ombildar ditt nuvarande.

Här nedan följer några länkar till vidare läsning om företagsformer och tips inför företagsstarten:

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052908.html
https://www.verksamt.se/starta
Verksamt är en webbplats med samlad information från Skatteverket, Bolagsverket samt Tillväxtverket
http://egetforetag.se/start/starta-eget-guiden
Nyföretagarcentrums starta-eget guide är full av korta tips och råd. En mycket bra checklista att läsa igenom.
http://www.driva-eget.se/

Lagerbolag – för dig som behöver ett aktiebolag omgående!

Behöver du ett aktiebolag omgående?

Behöver du ett aktiebolag omgående?

Lagerbolag är den perfekta produkten för dig om behöver ett bolag omgående. Har du en pressad tidsplan i det nya projektet? Kanske är det ett nytt projekt som du vill komma igång med genast? Eller är det ett projekt som ni jobbat med under en tid men som ni beslutat att det passar bättre i ett eget företag? Oavsett så kanske ni har tidspress på er och då inte vill ta den tiden som det tar att registrera ett nytt bolag. För det tar trots allt oftast ett par veckor upp till en månad att få ett nytt bolag registrerat medan det går väldigt snabbt att köpa ett lagerbolag.

Mindre administration

En annan aspekt som gör lagerbolagen konkurrenskraftiga är naturligtvis att det blir mindre administrativt arbete för er. Här följer några exempel på vad som oftast ingår när man ska köpa lagerbolag:

  • Hjälp med namnändring osv hos bolagsverket
  • Stiftelseurkund och bolagsordning
  • Bankfullmakt (för att sätta in aktiekapital)
  • Aktiebok
  • Generalfullmakt (för att kunna företräda bolaget omedelbart efter köpet)
  • Köpeavtal
  • Osv..

Exakt vad som ingår och hur mycket hjälp och stöd som ingår beror givetvis på vilket företag man köper lagerbolaget av. Ansatsen att avlasta kunden i mesta möjliga mån finns givetvis hos alla större aktörer i branschen. Tänk på att F-skattsedel oftast inte ingår, men det brukar gå att få en ansökan om f-skattsedel som tillval.

Du kan läsa mer om skillnaderna mellan att starta ett aktiebolag själv och att köpa ett lagerbolag på BolagsButiken.se. Det enda som skiljer i de ekonomiska förutsättningarna är kostnaden för lagerbolaget. I båda fallen behöver aktiekapitalet vara minst 50 000 kr. Det har lyfts åsikter och tankar om att sänka nivån för att det ska bli enklare för unga att starta aktiebolag men än så länge är det minst 50 000 kr i aktiekapital för privata aktiebolag som gäller.

Kort sagt; du sparar tid och arbete på att köpa ett lagerbolag i stället för att registrera ett aktiebolag själv. I utbyte får du betala ett arvode som (oftast) är ganska modest. Konkurrensen inom den här typen av företagstjänster har ökat på senare år vilket gynnar kunden i form av lägre arvoden och inte så jättestora skillnader i vad de olika aktörerna arvoderar.