Kategoriarkiv: Övrigt

Vad betyder ett företagsnamn?

– att värdeladda ett namn så att det ger rätt associationer

Hur laddar vi ett företagsnamn med värden och betydelser som vi vill ska beskriva företaget, eller som vi vill att företaget ska uppfattas? Vi associerar alla till olika saker när vi hör olika namn.

appleMånga tänker nog genast på i-phones eller mac datorer när de hör Apple, andra tänker på Beatles. Ytterligare några tänker nog på Steve Jobs eller på stora multinationella företag i allmänhet. Den första tanken hos andra är kanske design eller teknisk innovation. Sedan finns det nog en eller annan som tänker på äpplen även om de är betydligt färre idag än de var före 1976 när apple inc grundades.

BeatlesSaken är den att ett enkelt namn kan trigga en mängd olika associationer hos olika människor. En viss association kan vara positiv hos någon och samma association kan vara negativ hos någon annan. Att i fallet med Apple associera till design kan uppfattas som väldigt positivt hos en kund som lägger mycket vikt vid utseende och känsla hos sina saker medan samma association kan vara negativ för en kund som endast söker efter funktionalitet i sina saker. I det senare fallet kan design uppfattas som enbart någonting hen behöver betala extra för. När man väljer företagsnamn gäller det därför att försöka hitta ett namn som är laddat eller kan laddas med rätt associationer hos den tilltänkta målgruppen.

Den första tanken hos andra är kanske design eller teknisk innovation.

”Den första tanken hos andra är kanske design eller teknisk innovation.”

Definiera målgrupp och bestäm vilka associationer som är rätt för din produkt eller tjänst

Vilken hashtag beskriver din produkt?

Vilken hashtag beskriver din produkt?

Först gäller det att definiera sin målgrupp. Sedan gäller det att kunna sin produkt tillräckligt väl för att kunna avgöra vad som anses positivt av dess användare. Några tips här är att googla eller kolla in hashtaggar i sociala medier på produkten. Titta på hur produkten framhävs och vilka ord som används för att beskriva produkten. Detta går att göra för tjänster likväl som produkter. Vissa tjänster har tydliga positiva associationer. Hos banker och försäkringsbolag kan till exempel trygghet, säkerhet och finansiell stabilitet vara positiva associationer. Hos en del klädmärken är till exempel uppror, revolution eller utanförskap positiva associationer. De skulle nog inte fungera lika bra för en bank.

Hur väljer man företagsnamn då?

Det här är ju den krångliga delen. Börja med att sammanställa de positiva associationer du vill uppnå och fundera på ord som inger dessa associationer, tänk så brett som möjligt. Fundera över andra brands som inger de eftertraktade associationerna och fundera på hur de uppnått det. I den här artikeln från Bolagsbutiken.se finns mer allmänna råd om vad man bör tänka på när det gäller företagsnamn. I slutändan handlar det ju om att skaffa en bra utgångspunkt att jobba ifrån. Ett namn kommer oftast inte färdigladdat med associationer utan det är något man löpande måste jobba med. Varumärkesbyggande handlar om att löpande ladda sitt brand med rätt associationer.

Lite vidare lästips om varumärkesbyggande:

Tips för att bygga varumärke i sociala medier

Ett varumärke är förväntningar

Personliga varumärken sammankopplas med företaget

Att registrera ett aktiebolag

bolagsverketIdag kan man välja mellan att registrera sitt aktiebolag via blankett som finns att tillgå på bolagsverkets hemsida eller via e-tjänst på verksamt.se som är en sajt som drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Att välja företagsnamn

En bra startpunkt är att kontrollera om ditt tilltänkta företagsnamn redan används av någon annan i vilket fall du måste komma på ett nytt. Det kan du göra här kom ihåg att detta endast är en preliminär kontroll, även om du inte får upp något resultat på namnet du tänkt så kan bolagsverket neka till ditt namnförslag. I slutändan är det Bolagsverket som beviljar och skyddar ditt företagsnamn. De godkänner namn utifrån vissa kriterier. Namnet får inte bara vara en generell beskrivning av verksamheten som till exempel bilförsäljare. Det får heller inte innehålla någon annans efternamn, ej heller kunna förväxlas med ett annat varumärke eller vara uppenbart vilseledande. Du ska ange flera förslag på företagsnamn i anmälan så att de ej behöver begära komplettering om det första namnet avslås. Ange namnen i den ordning du helst vill ha dem eftersom Bolagsverket prövar namnen i angiven ordning och slutar pröva när ett namn godkänts.

Tänk igenom namnet noga, det är viktigt att det passar på din verksamhet. Fundera kring vilka associationer människor kan få när de hör namnet. Det är naturligtvis positivt om det leder tankarna till din verksamhet. Ett annat plus är om det fungerar som webbsideadress om du planerar att ha en webbsida. Det kan vara en idé att kontrollera om det finns en lämplig domän tillgänglig med namnet.

Nu är det dags att titta på vad du behöver göra för att registrera aktiebolaget. När du och eventuella medstiftare beslutat att starta ett aktiebolag måste ni upprätta en stiftelseurkund. I denna ska det uppges vad varje aktie ska kosta samt olika funktionärer i bolaget. Den skall även innehålla ett förslag på bolagsordning som bland annat beskriver verksamheten och namnförslagen.

Aktier

Nu ska ni besluta hur många aktier som ska tecknas och vilka som ska teckna desamma. Detta ska framgå av stiftelseurkunden och alla tecknare måste signera dokumentet. Aktierna ska sedan betalas genom att ni går till banken och sätter in pengarna på ett konto som ni öppnar i bolaget. Aktiebolaget är bildat när alla stiftare har signerat stiftelseurkunden.

Anmälan till Bolagsverket

Det sista steget är att anmäla aktiebolaget för registrering hos bolagsverket via blankett eller e-tjänsten på verksamt. Observera att Bolagsverket tar ut en kostnad för anmälan. När Bolagsverket registrerat bolaget får ni organisationsnumret och företaget är redo att användas.

Resurser:

Verksamt.se

Bolagsverket.se
Länkkatalog.net