Författararkiv: cmsadmin

Att starta ett aktiebolag utan revisor

Om du ska starta ett privat aktiebolag så kan du sedan 2010 välja om bolaget ska ha revisor eller ej. Det är ett aktivt beslut som ägarna måste ta. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att inte ha en revisor i början. Men tänk igenom det noga då en revisor fyller en viktig funktion. Om företaget växer så är sannolikheten stor att en revisor behöver tillsättas förr eller senare. Nedan finner du gränsvärden för hur stort ett bolag kan vara utan krav på revisor. Även ett befintligt aktiebolag med revisor kan välja bort revisorn om bolaget inte uppnår gränsvärdena. Detta är då ett beslut som måste fattas på bolagsstämman och sedan registreras hos Bolagsverket.

Bolagsverket

Bakgrund

regeringskanslietÄnda sedan 1980talet har det varit ett krav att alla aktiebolag ska ha revisor, men från och med den 1:a November 2010 kan du välja att starta ett mindre aktiebolag utan revisor. Grundprincipen är dock fortfarande att aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor. Anledningen till att man införde denna ändring 2010 var att göra det lite billigare och enklare att starta aktiebolag, eller som det står i ett faktablad från regeringskansliet ”Syftet med reformen är att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin verksamhet.”. Därigenom ge de mindre, och ofta nystartade aktiebolagen, möjlighet att välja ett kostnadseffektivare sätt att kontrollera bolagets verksamhet. En arbetsmarknadsstimulans skulle man kunna säga. Att få fart på nyföretagandet helt enkelt.

Varför behöver man ha en revisor i ett aktiebolag

Revisorns uppgift är att granska bokföring, årsredovisning samt förvaltningen av företaget och på denna granskning basera en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att ägarna ska få tillgång till en granskning av bolagets verksamhet utifrån ett lagligt perspektiv samt att bolagets resultat redovisas korrekt.

Kostnad för revisor

En revision är en hög kostnadspost i aktiebolagets administrativa budget. Genom denna regeländring ville man ge de nystartade- och de mindre aktiebolagen möjlighet att hitta billigare sätt att kontrollera verksamheten då det är relativt dyrt att köpa in auktoriserade revisortjänster.

Vilka aktiebolag är det då som får välja bort revisor?

Det finns vissa kriterier som reglerar hur stort ett aktiebolag får bli innan det måste skaffa revisor. Om ett aktiebolag uppnår minst två av följande kriterier under båda de två senaste räkenskapsåren så måste det skaffa revisor.

 1. Mer än 3 anställda
 2. Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
 3. Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Följande typ av bolag måste alltid ha en revisor:

 • Publika aktiebolag
 • Aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsverksamhet
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

(Information hämtad från Bolagsverket.se)

Vad har hänt sedan ändringen om revision infördes?

bolagsverket-loggaI augusti 2012 rapporterade Bolagsverket att två av tre nyregistrerade aktiebolag valde bort revisor. Samtidigt märkte man av en ökning av årsredovisningar med bristande kvalitet samt att antalet förseningsavgifter ökat med nästan 10% jämfört med 2011. Ett exempel på bristande kvalitet var handskrivna årsredovisningar som inte följer lagstiftningen.

Enligt Dan Brännström (Generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) var det i början av 2014 endast 53,5% av bolagen som hade revisor vid regelskiftet 2010 som fortfarande har revisor. Alltså har 46,5% av aktiebolagen aktivt valt bort revisor. Han menar vidare att endast 24% av de nystartade aktiebolagen väljer att ha revision.

Slutledning

Med tanke på den bristande kvaliteten efter reformen så borde det finnas utrymme för revisorer och bokföringskonsulter att paketera andra mer riktade tjänster som syftar till att hjälpa företagare med årsredovisning och administrativ planering.

Som synes finns det starka incitament att välja att ha en auktoriserad revisor likväl som det ekonomiska incitamentet att välja bort densamme. Huvudsaken är kanske att det är ett väl genomtänkt aktivt beslut att välja bort revisionen och att man då planerat för hur man på ett kvalitativt såväl som kostnadseffektivt sätt tar hand om bolagets bokföring och årsredovisning.

I följande video ger Bolagsverket tips och råd till aktiebolag utan revisor:

 

Lagerbolag – för dig som behöver ett aktiebolag omgående!

Behöver du ett aktiebolag omgående?

Behöver du ett aktiebolag omgående?

Lagerbolag är den perfekta produkten för dig om behöver ett bolag omgående. Har du en pressad tidsplan i det nya projektet? Kanske är det ett nytt projekt som du vill komma igång med genast? Eller är det ett projekt som ni jobbat med under en tid men som ni beslutat att det passar bättre i ett eget företag? Oavsett så kanske ni har tidspress på er och då inte vill ta den tiden som det tar att registrera ett nytt bolag. För det tar trots allt oftast ett par veckor upp till en månad att få ett nytt bolag registrerat medan det går väldigt snabbt att köpa ett lagerbolag.

Mindre administration

En annan aspekt som gör lagerbolagen konkurrenskraftiga är naturligtvis att det blir mindre administrativt arbete för er. Här följer några exempel på vad som oftast ingår när man ska köpa lagerbolag:

 • Hjälp med namnändring osv hos bolagsverket
 • Stiftelseurkund och bolagsordning
 • Bankfullmakt (för att sätta in aktiekapital)
 • Aktiebok
 • Generalfullmakt (för att kunna företräda bolaget omedelbart efter köpet)
 • Köpeavtal
 • Osv..

Exakt vad som ingår och hur mycket hjälp och stöd som ingår beror givetvis på vilket företag man köper lagerbolaget av. Ansatsen att avlasta kunden i mesta möjliga mån finns givetvis hos alla större aktörer i branschen. Tänk på att F-skattsedel oftast inte ingår, men det brukar gå att få en ansökan om f-skattsedel som tillval.

Du kan läsa mer om skillnaderna mellan att starta ett aktiebolag själv och att köpa ett lagerbolag på BolagsButiken.se. Det enda som skiljer i de ekonomiska förutsättningarna är kostnaden för lagerbolaget. I båda fallen behöver aktiekapitalet vara minst 50 000 kr. Det har lyfts åsikter och tankar om att sänka nivån för att det ska bli enklare för unga att starta aktiebolag men än så länge är det minst 50 000 kr i aktiekapital för privata aktiebolag som gäller.

Kort sagt; du sparar tid och arbete på att köpa ett lagerbolag i stället för att registrera ett aktiebolag själv. I utbyte får du betala ett arvode som (oftast) är ganska modest. Konkurrensen inom den här typen av företagstjänster har ökat på senare år vilket gynnar kunden i form av lägre arvoden och inte så jättestora skillnader i vad de olika aktörerna arvoderar.

Att registrera ett aktiebolag

bolagsverketIdag kan man välja mellan att registrera sitt aktiebolag via blankett som finns att tillgå på bolagsverkets hemsida eller via e-tjänst på verksamt.se som är en sajt som drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Att välja företagsnamn

En bra startpunkt är att kontrollera om ditt tilltänkta företagsnamn redan används av någon annan i vilket fall du måste komma på ett nytt. Det kan du göra här kom ihåg att detta endast är en preliminär kontroll, även om du inte får upp något resultat på namnet du tänkt så kan bolagsverket neka till ditt namnförslag. I slutändan är det Bolagsverket som beviljar och skyddar ditt företagsnamn. De godkänner namn utifrån vissa kriterier. Namnet får inte bara vara en generell beskrivning av verksamheten som till exempel bilförsäljare. Det får heller inte innehålla någon annans efternamn, ej heller kunna förväxlas med ett annat varumärke eller vara uppenbart vilseledande. Du ska ange flera förslag på företagsnamn i anmälan så att de ej behöver begära komplettering om det första namnet avslås. Ange namnen i den ordning du helst vill ha dem eftersom Bolagsverket prövar namnen i angiven ordning och slutar pröva när ett namn godkänts.

Tänk igenom namnet noga, det är viktigt att det passar på din verksamhet. Fundera kring vilka associationer människor kan få när de hör namnet. Det är naturligtvis positivt om det leder tankarna till din verksamhet. Ett annat plus är om det fungerar som webbsideadress om du planerar att ha en webbsida. Det kan vara en idé att kontrollera om det finns en lämplig domän tillgänglig med namnet.

Nu är det dags att titta på vad du behöver göra för att registrera aktiebolaget. När du och eventuella medstiftare beslutat att starta ett aktiebolag måste ni upprätta en stiftelseurkund. I denna ska det uppges vad varje aktie ska kosta samt olika funktionärer i bolaget. Den skall även innehålla ett förslag på bolagsordning som bland annat beskriver verksamheten och namnförslagen.

Aktier

Nu ska ni besluta hur många aktier som ska tecknas och vilka som ska teckna desamma. Detta ska framgå av stiftelseurkunden och alla tecknare måste signera dokumentet. Aktierna ska sedan betalas genom att ni går till banken och sätter in pengarna på ett konto som ni öppnar i bolaget. Aktiebolaget är bildat när alla stiftare har signerat stiftelseurkunden.

Anmälan till Bolagsverket

Det sista steget är att anmäla aktiebolaget för registrering hos bolagsverket via blankett eller e-tjänsten på verksamt. Observera att Bolagsverket tar ut en kostnad för anmälan. När Bolagsverket registrerat bolaget får ni organisationsnumret och företaget är redo att användas.

Resurser:

Verksamt.se

Bolagsverket.se
Länkkatalog.net